work in progress

Vänsterpartiet Fagersta

 

Framtidsprogram

 

Kommunalt handlingsprogram för Vänsterpartiet Fagersta

 

Vi vill sätta Fagersta främst när det gäller målet för vårt politiska arbete.

 

Vi tror dock att Fagersta främst gynnas genom att samarbete mellan kommunerna gör hela regionen framgångsrik.

 

Vi tror att kommunen mår bra av ett brett samarbete mellan företrädare för kommunen och enskilda såväl som företag,föreningar och församlingar.

 

Vi tror också att det är bra för kommunen och dess invånare med ett brett, tvärpolitiskt samarbete i de stora och svåra frågorna.

 

Vi tror att en fortsatt positiv utveckling i kommunen är möjlig genom dessa sorters samarbeten och nödvändig för att även i framtiden klara den vård,skola och omsorg som alla är överens om värdet och vikten av.

 

Vi tycker oss också ha sett goda resultat och bra år för kommunen under den tid de här principerna fått vägleda arbetet i kommunen.

 

Vi söker därför ditt stöd för att tillsammans få fortsätta vidare på vägen mot framtiden.

Fagersta Främst