Fullmäktige

Vänsterpartiet Fagersta


Fullmäktige

Ordinarie kommunfullmäktigeledeamöterr 2015


1. Stig Henriksson

2. Nana Abdul Sater

3. Teemu Sulin, fritidsledare

4. Päivi Sulin

5. Shiro Biranwand, akupunktör

6. Elisabeth Hanning, sjukgymnast

7. Hans Granlund, applikationsutvecklare

8. Pirkko Heikkinen, pensionär

9. Martti Narkiniemi

10. Hans-Åke Berglin, pensionär


ersättare är:


Tomas Ulfborg


Linda Normann


Umar Abu Chaqra


Kristina Bergman


Lennart Björk