Fagerstapriset

Vänsterpartiet Fagersta


Fagerstapriset

 

Vänsterpartiet delar ett par gånger per år ut Vänsterns Fagerstapris till människor eller föreningar som gjort kommunen bättre att leva i. Priset kan gå till tre kategorier.


För det första "vanliga" människor som tagit initiativ och gjort saker för andra.


För det andra till kommunalt anställda som uträttat saker utöver sina normala tjänsteåligganden.


För det tredje till politiker från andra partier som tagit bra initiativ och visat civilkurage. Hittills har priset delats ut enligt följande (nyast först):

 

Vänsterns Fagerstapris 2016 för 22:a året.:


Tony Himmler, med webforumet Fagerstas Framtid och Helena Nygårds, Norrby teater mottar diplom och gåva av nyss omvalde ordförande Hans Granlund.


Vänsterns Fagerstapris 2014 


Angelika Karlsson


”I olika sammanhang; till jul, i samband med skogsbranden och för kvinnojouren har Angelika Karlsson med stor energi gjort viktiga insatser. Den gemensamma faktorn för insamlingarna har varit olika drabbade gruppers behov.”Vänsterns Fagerstapris 2013:


 

Christina Kaloinen


Christina Kaloinen har sedan 1999 varit Fagerstas socialchef och med sitt ledarskap inspirerat medarbetare till resultat som väckt uppmärksamhet långt utanför kommunens gränser.


Leif Westberg


Med uthållighet och ett engagemang som verkligen sticker ut har Leif ”Vesslan” Westberg i många år varit navet i Fagerstas


Ungdomsfotboll och inte minst det igångsatta arbetet med fotboll för personer med funktionsnedsättning.


Vänsterns Fagerstapris 2012:


 

Jan-Olov Stefansson


 

”Som visat ett stort engagemang genom att, tidvis varje kväll, stöttat

de ensamkommande flyktingungdomarna, bl a med läxhjälp.

Jan-Olov Stefansson är ett föredöme med sitt konkreta arbete i en viktig fråga för individen och samhället.”Lars Aronsson”Som, trots sin relativa ungdom, snart verkat i två decennier som ungdomsledare och nu som seniortränare. Förutom alla nedlagda timmar på den idrottliga utvecklingen har Lars Aronsson, på ett lika rakt och tydligt sätt, också tagit ett vägledaransvar i viktiga värderingsfrågor.”Vänsterns Fagerstapris 2010:


Vänsterns Fagerstapris utdelades till en överraskad Pirkko Heikkinen med motiveringen "Vänsterns Fagerstapris tilldelas Pirkko Heikkinen som med en stålmormors energi och vilja i decennier verkat för både samhällsutveckling och den enskilda människan och nu är en stöttepelare i Folkets Hus-föreningen."Vänsterns Fagerstapris 2009


Genuspedagogerna Gunvor Ashbourne och Tarja Dahlin tilldelas Vänsters Fagerstapris


Två genuspedagoger som energiskt och uthålligt under lång tid arbetat och inspirerat kommunens jämställdhetsarbete i förskola och skola.Vänsterns Fagerstapris 2008


....tilldelas Rita Södergård för hennes entusiasm, stora engagemang och skicklighet att som ansvarig verksamhetsledare utveckla Västanfors Hembygdsgård från intet till ett av länets mest besökta turistmål.Vänsterns Fagerstapris 2007


....tilldelas Seppo Reijonen som efter en aktiv idrottskarriär på

landslagsnivåunder många år arbetat som idrottsledare.

I Fagersta är han sedan 10 år "Mr Backhoppning" och har på ett föredömligt sätt coachat ungdomar som önskat testa sina vingar.


.....tilldelas Matti Heikki som oförtrutet lagt ner massor av energi, tid och pengar för att spåra för skidåkare och på så sätt bidragit både till en bättre folkhälsa och att Fagersta upplevs postivt av sina invånare.Vänsterns Fagerstapris 2006


Tilldelas Hugo Wretskog, moderaterna.


Han har under sina år som gruppledare klarat av både att rakryggat stå för sin uppfattning men också söka samverkanslösningar som varit till stort gagn för den gynnsamma utveckling Fagersta kommun haft under 2000-talet.2005


Rauni Rajala - en samhälls- och organisationsbyggare med äkta blå-vit sisu som valt att leva och arbeta i Fagersta och som i nästan ett decennium lett Fagersta Finska Förening och bidragit att tillsammans med många andra aktiva utveckla föreningen till en viktig mötesplats för både de 350 medlemmarna, sverigefinnar såväl som svenskfödda.


 

2004


VÄSTANFORS IF-BANDY


När Fagersta firar 60 år med stadsrättigheter och Västanfors IF-Bandy 50-årsjubilerar sitt SM-guld, kan vi med stolthet glädja oss över att föreningen åter finns representerade i Allsvenskan!


Vi vill, genom Vänsterpartiets Fagerstapris, hedra en välskött förening,


med såväl bred ungdomsverksamhet som ett framgångsrikt representationslag!


2003


Kvinnojouren


som modigt tagit sig an att på frivillig basis och gemensamt över kommungränserna engagera sig i en av de viktigaste men också tyngsta samhällsfrågorna vi har, nämligen våld mot kvinnor.


2002


Birgitta Kaitajärvi


Som med en till synes aldrig sinande entusiasm burit vidare och även utvecklat amatörteaterns bästa traditioner i Fagersta på ett, i ordets bästa bemärkelse, professionellt, sätt.


2001


Samordningsgruppen för Bergslagssjukhusets bestående


2000


Bengt Marberg


för lång och framgångsrik gärning som aktiv vattenskidåkare, förälder och ledare samt för att han genom enträget arbete lyckats skapa Sveriges enda vattenskidgymnasium och Fagerstas första utbildning med riksintagning.


1999


Johanna Pettersson för förtjänstfull insats i arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och gatuvåld.


1998


Lars och Vivianne Johansson som tillsammans med sin personal utvecklat Fagerstahallen till en samlingspunkt för både fagerstaungdomen och gäster från när och fjärran.


1997


Risto Astros för hans hängivna och framgångsrika arbete för att rehabilitera missbrukare.


1997


Anne Skånér för hennes aldrig sinande entusiasm och arbete mot droger inte minst inom ramen för Hannaprojektet.


1997


Makarna Eivor och Karl-Richard Albinsson för mångårigt ideellt slit med och för Fagersta AIK.


1996


Makarna Hölke för deras sätt att utan kommunala driftbidrag klara av att driva och utveckla Högbyns skidanläggning.


1996


Makarna Larsson i Ängelsberg som under många åt lagt ner ett enormt arbete och med klokhet och envishet utvecklat Oljeön till den attraktion det är idag.


1995


Siv Thomas för alla år som dockteaterledare med aldrig sinande entusiasm och engagemang.


1995


Per Rönnberg för hans egenpåtagna arbete för att göra promenadstråket runt Melingsjön trevligare, bl a genom att själv bygga lekutrusning.