Hem

Ip från Stefan Johansson (V)

Som alla redan vet så är det svårt att få tag på behöriga lärare till våra skolor,
och så är det även i hela landet

Fagersta hade 2014 70,5% behöriga lärare, som är snittet för Sverige i dagsläget!
Fagersta har i dagsläget sjunkit till 62% behöriga lärare,så även våra grannkommuner!

Men hur kommer det sig att Vi/Fagersta ligger sämst i hela Västmanland?
Fagersta ligger nu på plats 239 av 290 kommuner!

Det borde inte vara omöjligt att ändra på dessa siffror!

Skolan med lägsta andelen behöriga lärare är Alfaskolan,
Skolan med kanske dom största utmaningarna i Fagersta kommun, med mer än 17 språk på skolan och ett stort antal nationaliteter, trots detta gör lärarna på Alfaskolan ett fantastiskt jobb!

En bruksort som heter Storfors ligger högst i landet när det gäller andelen behöriga lärare.

Jag vet att det görs insatser för att få fler behöriga lärare till Fagersta!

Jag vill därför fråga vilka ytterligare insatser anser ordföranden behöver göras för att öka andelen behöriga lärare i Fagersta kommun?

Och känner ordförande till vad man gör i Storfors som vi eventuellt kunde lära oss av?

Stefan Johansson
Bromla@yahoo.com

Vänsterpartiet Fagersta