Hem

Vänsterpartiet FagerstaFagersta


Motion till Fagersta kommunfullmäktige ang YH-utbildningar.

 

Enligt statistik från myndigheten för yrkeshögskolan har 93 % av dem som examinerats 2017 jobb året efter.

I en region med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och dominerad av tillverkande företag borde det således finnas behov av denna typ av utbildningar.

Men för närvarande finns det i norra Västmanland inga sådana. Däremot finns yrkeshögskoleutbildningar i Västerås (5), Arboga (3), Köping (1) och Surahammar (1). Sammanlagt alltså tio i Västmanland, men ingen i våra tre kommuner i norra Västmanland. Som jämförelse kan nämnas att det enbart i Stockholm finns 187 YH-utbildningar.

Det är dags att även ungdomar i vår region får chansen!

Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, bör ges uppdrag, resurser och support för att med hjälp av och utifrån behov hos det lokala näringslivet och kommunerna söka starta YH-utbildningar som också kan intressera regionens ungdomar såväl som utifrån kommande elever.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Fagersta kommunfullmäktige besluta

Att uttala sin positiva inställning till YH-utbildningar i regionen.

Att tillsammans med medlemskommunerna och NVU verka för sådana.

 

Fagersta 30 maj 2019

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 

 

Stig Henriksson