Hem

Vänsterpartiet Fagersta

 

 

Möt Vänstern på Våryran!

Kom till politikertältet för lite info eller bara en kopp kaffe och ”blöddra” lite!

--------------------------------------------------

 

Interpellation till socialnämndens ordförande ang försämringen inom hemtjänsten.

 

2014 låg Fagersta, efter ett målmedvetet arbete, på 14 bästa plats av landets kommuner (det finns 290 kommuner) vad gäller personalkontinuitet i hemtjänsten.

Nu kan man läsa att vi är på sjunde plats – från botten.

 

Att det inte är för många personal runt en gammal människa i dess eget hem har visat sig vara en högt uppskattad kvalitetsfaktor och det ter sig därför viktigt att arbeta med denna fråga och gårfullt hur Fagersta under den nya politiska ledningen så snabbt kunnat falla i ranking.

 

Jag vill därför fråga Socialnämndens ordförande:

 

1)Är inte personalkontinuitet längre ansett som viktigt?

2)Om det fortfarande är viktigt; hur förklarar ordföranden det dramatiska fallet i rankingen från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

3)Ämnar ordföranden ta något initiativ för att vända den närmast katastrofala utvecklingen?

 

Fagersta 10 mars 2018

 

 

 

Stig Henriksson (V)

 

 

------------------------------------------------------------------------

Nedjo, Tomas o jag har varit på studiebesök i riksdagshuset. Stig guidade oss runt - det var mycket intressant och vi var väldigt nöjda med besöket. Tack Stig! Synd att inte fler hade möjlighet att följa med.

 

Elisabeth

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Ett och ett halvt år återstår av valperioden.

Inkryssad av väljarna i Västmanland tog jag efter moget övervägande plats i Sveriges Riksdag. Upprop 29 september, det högtidliga öppnandet 30 september och invald i Försvarsutskottet ungefär samtidigt som den stora Ubåtsjakten började i Stockholms skärgård. En slags maritim rivstart.

 

Alltjämt har vi alltså tre olika riksdagsmajoriteter. Regering och delar av alliansen har kommit överens om flyktingpolitiken, försvaret, pensionerna och energin. I utskotten hittar däremot SD och alliansen varandra rekordartat ofta så då skickar utskottet ett sk tillkännagivande till regeringen om vad utskottets majoritet tycker om betygen mm och därigenom också en majoritet i riksdagen. Och så ska budgeten förhandlas med Vänsterpartiet. Inte helt okomplicerat läge med andra ord!

 

Nu har ju även moderatledaren öppnat dörren vidöppen för ett mer avancerat samarbete med SD och hur det blir i riksdagen återstår att se, men ute i kommuner och regioner väller det fram; det nya blåbruna samarbetet.

 

Själv har jag ganska fullt upp. Förutom att vara enda V-ledamot i försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson så ingår jag sedan ett år också i V:s förhandlingsgrupp med regeringen. Tack och lov med de mer erfarna kamraterna Ulla Andersson, Ali Esbati och Nooshi Dadgostar. Därutöver har precis en ny försvarsberedning kastat loss. Den ska till maj 2019 förbereda ett nytt femårigt inriktningsbeslut och kalendern vimlar nu av möten, seminarier och resor till när och fjärran.

 

Då intresset för försvarsfrågorna och inte minst Nato ökar i partiet så är jag också ute och håller många möten i landet. Visby, Ronneby, Mölndal, Karlshamn och så vidare. Mycket stimulerande även om det tar en del tid och kraft.

 

Arbetet i förhandlingsgruppen är förstås fokuserat på dels vinster i välfärden-propositionen som ska komma, dels vårändringsbudgeten och vårbudgeten. Det förstnämnda är justeringar i innevarande års budget, det sistnämnda är av mer övergripande karaktär.

 

”Den ekonomiska vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, en bedömning av ekonomins utveckling, en redovisning av vilka utmaningar som politiken står inför samt uppföljningar av regeringens politik. Den ekonomiska vårpropositionens innehåll utgör därmed ett avstamp och en plattform för arbetet med höstens budgetproposition.”

 

Utöver detta följs tusen och en frågor upp som vi redan kommit överens om med regeringen, men också olika sakfrågor som vi överenskommit att försöka bli överens om. T ex vilka infrastruktursatsningar (vägar, järnvägar, sjöfart och flyg) som ska göras de närmaste 15 åren.

 

Till slut kan jag ju meddela att efter två och ett halvt år har ett enhälligt utskott och enhällig riksdag bifallit en motion av undertecknad! Hade jag fått bestämma hade den handlat om att säga upp värdlandsavtalet eller att intensifiera kampen mot kärnvapen men den som passerade det nålsöga där 98,5 % av motionerna stannar handlade om – militärmusikens uppdrag!

 

”Men droppen urholkar stenen, det går långsamt men det går…”

 

Stig Henriksson

6 mars 2017

 

------------------------------------------------------

Strategipodden - Fagerstafödde Carl Törner med medarbetare intervjuar Stig Henriksson om försvars- och säkerhetspolitik!

https://soundcloud.com/strategipodden/henriksson

------------------------------------------------

 

Vänsterpartiet Fagerstas årsmöte med sedvanliga punkter och god mat men också utdelning av Vänsterns Fagerstapris för 22:a året.

Tony Himmler, med webforumet Fagerstas Framtid och Helena Nygårds, Norrby teater mottar diplom och gåva av nyss omvalde ordförande Hans Granlund.

 

 

 

 

----------------------